Menjauh dari Riba

Menjauh dari Riba

Kriteria Taqwa Yang Sering Diabaikan - Menjauh dari Riba Ayat pertama yang jelas mengaitkan kriteria taqwa dengan menjauhi riba adalah: يَٰٓأَ

Read More
Taqwa Paripurna

Taqwa Paripurna

Titel taqwa yang paling bertaqwa atau taqwa paripurna dan paling sempurna disebutkan dalam al-Qur`an surat al-Hujurat sebagai berikut: إِنَّ أَكۡ

Read More