Home > Syahid
Bukan Jihad, Bukan Syahid

Bukan Jihad, Bukan Syahid

Jihad sebagaimana dituntunkan Allah dalam syari’at hanya ditujukan kepada orang-orang kafir yang tidak terikat perjanjian damai untuk hidup bersama dengan kaum muslimin. Ayat-ayat al-Qur`an yang menyebut sasaran jihad orang-orang kafir secara umum dikecualikan oleh ayat-ayat yang menyebut orang-orang yang terikat perjanjian untuk hidup damai. Maka mereka tidak boleh dijadikan sasaran

Read More