Home > Konsep
Koreksi Konsep Pembatal Islam

Koreksi Konsep Pembatal Islam

Konsep “Pembatal Islam” ini nama resminya adalah Nawaqidlul-Islam yang ditulis oleh Syaikh Muhammad ibn ‘Abdil-Wahhab. Dalam kitab ‘Aqidatut-Tauhid, Syaikh Shalih ibn Fauzan memasukkannya dalam cabang tauhid uluhiyyah dengan istilah Nawaqidlus-Syahadatain; pembatal dua syahadat. Berikut uraiannya: Syirik dalam ibadah. Contohnya berdo’a dan beristighatsah kepada orang yang sudah meninggal, bernadzar dan menyembelih

Read More