Home > Haidl

Perempuan Haidl Boleh Masuk Masjid?

Sebelum Syaikh al-Albani, ulama sebelumnya yang berpendapat sama adalah Ibn Hazm (w. 456 H). Pendapat Syaikh al-Albani pun banyak dirujukkan pada pendapat Ibn Hazm dari madzhab Zhahiriyyah (kelompok tekstualis). Inti argumen Syaikh al-Albani, sebagaimana diuraikannya dalam kitab fiqihnya, ats-Tsamarul-Mustathab fi Fiqhis-Sunnah wal-Kitab, adalah tidak ada dalil yang tegas melarang perempuan

Read More
Seputar Haidl dan Nifas

Seputar Haidl dan Nifas

Seputar Haidl dan Nifas Maaf Ustadz mau menanyakan masalah perempuan. Apakah cairan keruh yang keluar sehari sebelumnya atau beberapa jam sebelum haidl itu menyebabkan dilarangnya shalat? Apakah seorang perempuan yang masih mengeluarkan darah sesudah lebih dari 40 hari selepas melahirkan wajib shalat atau tidak? 08226240xxxx Terkait cairan keruh dalam hal

Read More